ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 

Таксите са за учебната 2020/2021 година и се отнасят за студенти български граждани и граждани на ЕС и ЕИП в редовна форма на обучение.

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

   БАКАЛАВЪР

 

650 лева

 

1300 лева

 

   МАГИСТЪР след средно образование

   І, II, III и  ІV курс

      V курс

 

650 лева

750 лева

 

1300 лева

1500 лева

БАКАЛАВЪР - Педагогика на обучението по музика

250 лева

500 лева

   МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР /всички специалности без Педагогика на обучението по музика/

 

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР - САМО ЗА СПЕЦИАЛНОСТ Педагогика на обучението по музика

750 лева

 

288,50 лева

1500 лева

 

577 лева

 

  ДОКТОРАНТИТЕ ЗАПЛАЩАТ ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ САМО ЗА ПЪРВИТЕ ДВА СЕМЕСТЪРА

1000 лева

2000 лева