Кандидатстудентски консултации по СОЛФЕЖ към ТКДФ

Проф. д-р Ангелина Петрова

19 юни 2018 г.  от 12 ч. ст.№ 37 /групови лекции/

26 юни 2018 г.  от 12 ч. ст.№ 37 /групови лекции/