Проф. Владимир Аврамов (1909 - 2007)

Роден на 3 декември 1909 г. в София. Музикалното си развитие Владимир Аврамов започва с уроци си по цигулка при Петър Гавазов, а по-късно - при Христо Петков и Саша Попов. Впоследствие завършва Немската музикална академия в Прага в класа на професор Ханс Кох, цигулка и камерна музика при Леополд Крамер.

През 1938 г. създава Българскит струнен квартет, наречен през 1948 г. радиоквартет "Аврамов". Квартетът представя за първи път в България огромен брой творби от класическото музикално наследство, изпълнява и популяризира произведения от български композитори (Марин Големинов, Любомир Пипков, Панчо Владигеров, Веселин Стоянов, Парашкев Хаджиев, Боян Икономов, Константин Илиев и др.). Забележителен педагог. Негови възпитаници са по-голямата част от известните изпълнители и педагози: професорите Боян Лечев, Емил Камиларов, Георги Бадев, Антон Хаджиатанасов, Недялчо Тодоров, Ангел Станков, Йосиф Радионов и други, както и изтъкнатите изпълнители Любен Йорданов, Георги Байнов, Николай Марангозов, Валентин Стефанов, Петър Делчев, Владимир Атанасов, Недко Боянов и много други.

В продължение на десетилетия ръководи катедрата по цигулка. Декан на Изпълнителския факултет (1955-1959) (дн.Инструментален факултет) и ректор на Държавната музикална академия (1962-1968) (дн. НМА), по което време се открива филиала Музикално-педагогически факултет в Пловдив (1964) и така се поставя началото на по-късно обособилото се самостоятелно висше училище, сегашната Академия за музикално и танцово изкуство.

Носител на най-високи държавни отличия и награди, между които: орден "Стара планина" I степен (1966), почетния знак на Пловдив през 1999 и мн. др.

 

Източник на информация и повече за Владимир Аврамов - Недялчо ТОДОРОВ състав. и ред. Владимир Аврамов на 90 години. Юбилеен сборник, 2000