Пресконференция за стартирането на проект в НМА по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

10.12.2012Пресконференция за стартирането на проект в НМА по Оперативна програма

 На 18 декември 2012 г. от 14.30 часа

 в зала № 48 на НМА ще се проведе 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 за стартирането на проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

                                     

                          

 

 

 

 

 Проект: СЪЗДАВАНЕ НА АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ /АЦЕДО/ В НМА “ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” 

Договор № BG051PO001-4.3.04-0055 

Проектът се осъществява по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Повече информация за предстоящата пресконференция можете да прочетете ТУК.

« Назад към всички събития