До АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ - Покана за участие в ИНФОРМАЦИОННА РАБОТНА СРЕЩА във връзка със стартирането на проекта "Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров”

31.10.2012До АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ - Покана за участие в ИНФОРМАЦИОННА РАБОТНА СРЕЩА във връзка със стартирането на проекта

Уважаеми преподаватели,

Във връзка с подписания договор между  НМА и МОМН по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по схема  BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” за реализиране на проекта

Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров”,  екипът за ръководство, организация и администриране на проекта има удоволствието да Ви покани на ИНФОРМАЦИОННА РАБОТНА СРЕЩА за стартирането на проекта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

           Срещата ще се проведе на 07 ноември 2012 г. /сряда/ от 15.00 часа в зала № 48.

Надяваме се на интерес от Ваша страна!

С уважение:

Екип за ръководство, организация и администриране на проекта: 

Проф. Иво Керемидчиев – Ръководител на проекта

Гл. ас. Кремена Ангелова – Асистент учебна дейност по проекта

Николета Ненова – Координатор на проекта, тел. 44 09 752

Мариян Георгиев – Технически асистент на проекта, тел. 44 09 782

Информация за проекта можете да прочетете ТУК

« Назад към всички събития