ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! ДО ВСИЧКИ ДИПЛОМАНТИ И СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ!

25.09.2012ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! ДО ВСИЧКИ ДИПЛОМАНТИ И СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

ДО ВСИЧКИ ДИПЛОМАНТИ И СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ

В СРОК ОТ 10 РАБОТНИ ДНИ, СЛЕД УСПЕШНО ПОЛАГАНЕ НА ПОСЛЕДНИЯ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ, Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  ВЪВ ФАКУЛТЕТНАТА КАНЦЕЛАРИЯ ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

     1. Две снимки – паспортен формат.

     2. Обходен лист /от ст. № 64, ет. 4 – стара сграда/. 

     3. Студентска книжка.

     4. Документ  за  платена  такса за издаване на диплома.              

 

ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ

СА ДЛЪЖНИ ДА СЕ ЯВЯТ ЛИЧНО ВЪВ ФАКУЛТЕТНАТА КАНЦЕЛАРИЯ, ЗА ДА  ПОДПИШАТ ДИПЛОМИТЕ СИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ!

СТУДЕНТИТЕ ПОЛУЧАВАТ ЛИЧНО ДИПЛОМИТЕ СИ!

Информация за сроковете, в които студентите трябва да се явят за подпис, се получава в канцеларията на факултета.                

« Назад към всички събития