Музикален фестивал „ДЕБЮТИ”

14.03.2012

Регламент:
1.Участие във фестивала могат да вземат студенти по композиция от НБУ и НМА „Панчо Владигеров”, родени след 1982 г., но не повече от шест участника във всяка категория.

2. Произведенията трябва да са :

•          соло произведения за глас или музикален инструмент

•          камерни произведения

•          произведения за малък камерен оркестър

3. Всеки участник може да представи произведение с времетраене до 15 мин.

4. Произведението не трябва да е публично изпълнявано, издавано или записвано студийно.

5. Кандидатите изпращат в срок до 31.03.2012 г. (по пощенско клеймо) следните материали в общ пакет: а/ запечатан плик с партитурата на конкурсното произведение в два екземпляра. б/ запечатан непрозрачен плик, в който е поставен лист с името на кандидата, адрес, телефон, e-mail и кратка творческа биография. в/ запечатан плик с декларация на автора, че приема условията на конкурса и че произведението не е изпълнявано, издавано или записвано студийно.

6. Материалите се изпращат на адрес:

5800 Плевен, пл. Възраждане № 7

Читалище „Съгласие 1869”

7. Изпратени за участие произведения не се връщат.

8. Фестивалът се провежда на всеки две години

9. Организаторите на фестивала се задължават да осигурят репетиционно време  и зала за всички участници.

10. Всички разходи на журито и нощувките на участниците се поемат от организаторите на фестивала.   

11. В рамките на фестивала се организира и:

•          дискусия по проблемите на младите музикалните творци, публиката и медийното отразяване     

12. Организаторите на конкурса договарят заснемането и излъчването на фестивала или части от него по електронен път.


13. Организаторите на конкурса си запазват правото да фотографират, филмират, записват и разпространяват изпълненията, без да заплащат права и обезщетения на авторите и изпълнителите.

 

Жури
1. Представените творби се оценяват от специализирано жури, в което са включени изявени композитори, диригенти и музиканти.

2. Журито е  в състав от председател и три члена

3. Селектирането на творбите, които ще участват във фестивала ще се проведе до  31. април 2012 г.
4. Журито има право да не присъди или раздели някои от обявените награди.

5. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

Присъждат се следните награди


І-ва награда – 1000 лв.     

 ІІ-ра награда – 500 лв.
                                                                                                                                  
ІІІ-та награда – 300 лв.

« Назад към всички събития