Общо отчетно-изборно събрание на НМА

22.02.2012

В изпълнение на чл. 29 от ЗВО и решение на Академичние съвет от 21.02.2012 година на 21 март 2012 година от 14:00 часа в Концертната зала на НМА ще се проведе отчетно-изборно събрание при следния дневен ред:

  1. Избор на Председател и Зам. Председател на ОС.
  2. Избор на Ректор на НМА.
  3. Избор на Академичен съвет и Контролен съвет на НМА.
  4. Промени в правилника на НМА.
« Назад към всички събития