Сесия за подаване на проекти за научна и художественотворческа дейност

09.01.2012

ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност  ще се приемат до 22 февруари 2012 г. в Учебен отдел.

Комплектът документи включва:

1.  попълнен типов формуляр – 2 екземпляра;

2.  две рецензии (едната от външен рецензент);

3. предложение от катедрен и/или факултетен съвет.

Непълно комплектувани документи няма да бъдат разглеждани от комисията.

Формуляр за кандидатстване - изтегли

« Назад към всички събития