Приемен изпит за магистър след бакалавър по специалност Педагогика на обучението по музика

06.06.2019

Приемният изпит за специалност Педагогика на обучението по музика за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" след "бакалавър" ще се проведе на 19.06.2019 г. /сряда/ от 10:00 часа, стая № 66.

За допълнителна информация: тел. 02/ 44 09 746 - факултетна канцелария на ТКДФ

« Назад към всички събития