Приемен изпит за магистър след бакалавър по специалност Педагогика на обучението по музика

01.06.2018Приемен изпит за магистър след бакалавър по специалност Педагогика на обучението по музика

Приемният изпит за специалност Педагогика на обучението по музика за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" след "бакалавър" ще се проведе на 14.06.2018 г. /четвъртък/ от 13:00 часа, стая № 66.

За допълнителна информация: тел. 02/ 44 09 746 - факултетна канцелария на ТКДФ

« Назад към всички събития