Приемен изпит за магистър след бакалавър по специалност Педагогика на обучението по музика

01.06.2017Приемен изпит за магистър след бакалавър по специалност Педагогика на обучението по музика

Приемният изпит за специалност Педагогика на обучението по музика за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" след "бакалавър" ще се проведе на 12.06.2017 г. /понеделник/ от 13:00 часа, стая № 38.

За допълнителна информация: тел. 02/ 44 09 746 - факултетна канцелария на ТКДФ

« Назад към всички събития