Заседание на ОС на НМА

21.03.2017

Уважаеми членове на Общото събрание на Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

В изпълнение на чл. 28, ал. 1 от Закона за висше образование свиквам редовно отчетно общо събрание на НМА на 21.04.2017 г. /петък/ от 14.00 ч. в концертната зала на Академията на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 94, при следния дневен ред:

1. Отчет на Ректора.

2. Отчет на Ръководител направление ФСД и гл. счетоводител.

3. Отчет на изразходваните средства за социално-битово и културно обслужване на НМА за 2016 г. и утвърждаване на средствата за СБКО на НМА за 2017 г.

4. Отчет на Контролния съвет.

5. Промени в Правилника за устройството и дейността на НМА.

6. Разни.

 

Председател на ОС - проф. д-р Ростислав Йовчев

 

 

 

 

 

 

 

« Назад към всички събития