VІІ Академични пролетни четения

21.02.2017

Катедра "История на музиката и етномузикология" към Теоретико-композиторски и диригентски факултет организира VІІ Академични пролетни четения на тема  20-ТЕ - 30-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК В БЪЛГАРСКАТА МУЗИКАЛНА КУЛТУРА. Събитието  ще се състои в НМА „Проф. П.Владигеров” на 4 и 5 април 2017. Избраната проблематика насочва към нов съвременен поглед към музикалната ни култура от началото на ХХ век в контекста на новаторските тенденции в българската култура - литература, изкуство, театър, както и в паралел с някои европейски явления от този период. 

Докладите от научния форум ще бъдат отпечатани в издание на НМА. Заявки за участие - тема и кратко резюме (до 10 реда)  се приемат до 1 март 2017 на адрес: andypalieva@gmail.com.

« Назад към всички събития