Докторантски четения 2017

21.02.2017Докторантски четения 2017

Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ организира за пети пореден път научната среща „Докторантски четения“. Изданието за 2017 година ще се проведе в дните 17-19 май. Участие в нея могат да вземат както редовни докторанти, така и докторанти на свободна подготовка, работещи в областта на музикалната наука или свързани с нея изследователски сфери. 

Заявки за участие се приемат до 30 април на електронна поща: dchetenianma@abv.bg

В заявката е необходимо да бъдат посочени трите имена на автора, наименованието на висшето училище и на института/факултета, към който се осъществява докторантурата, заглавието на предлаганата тема, както и координати (имейл и телефон) за обратна връзка.

Съгласно регламента прочитът на докладите трае не повече от 15 минути. Материалите от научната среща се отпечатват в издание на НМА.

« Назад към всички събития