Международна конференция на тема: „Менажиране на музикални събития - тактики и стратегии“

15.06.2016

Екипът на магистърската програма “Мениджмънт на музикалните индустрии“ съвместно с Международния фестивал „Софийски музикални седмици“ организира международна конференция на тема: „Менажиране на музикални събития - тактики и стратегии“. Събитието е в рамките на фестивала и ще се проведе на 20 юни 2016 г. от 9.00 ч. в Многофункционална зала № 48 на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, намираща се на бул. Евлоги и Христо Георгиеви" № 94.
Конференцията е предназначен за преподаватели, студенти и докторанти от НМА, а също и представители на публичната администрация, читалища, организатори на културни събития, средства за масово осведомяване, експерти в сферата на планиране, финанси, маркетинг, реклама и връзки с обществеността. Основната цел на семинара е създаване на интерес и познания, свързани с информираност, организация и управление на събития и фестивали.

Модератор на конференцията е доц. д-р Момчил Георгиев

В панелите участват: Oliver Belopeta (Skopje Jazz Festival, World Music Festival Off-fest | Macedonia), Ertan Iliyaz (Turkish Jazz Week | Kosovo), Dardan Selimaj (DAM Festival Pristina | Kosovo), Иван Вълков (фестивален мениджър, преподавател в магистърската програма), Валери Кьорленски (изпълнителен директор на ОФ „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“), д-р Александър Александров (директор на A&A Tiket und Konzert Agentur -Vienna), проф. д-р Милена Шушулова (ръководител на департамент „Музика“ в НБУ)

В рамките на конференцията ще се проведе кръгла маса със специалното участие на Васил Димитров (председател на Българската фестивална асоциация), Мартин Стоянов (Loud Concerts), Йордан Ноков – (Mixtape 5), Борислав Миланов (Symphonics Concerts), Кремена Радева (Firestorm Productions)

« Назад към всички събития