Втора сесия - 2011 година - за Проекти

06.06.2011

ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност  ще се приемат от 1 юни до 10 юни 2011 г. в Учебен отдел.

Заседанието на Комисията за оценка и класиране на проектите ще се проведе на 13.06.2011 г.

Комплектът документи включва:

1.  попълнен типов формуляр – 2 екземпляра;

2.  две рецензии (едната от външен рецензент);

3. предложение от катедрен и/или факултетен съвет.

Непълно комплектувани документи няма да бъдат разглеждани от комисията.

« Назад към всички събития