Първа ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА с екипа на магистърската програма „МЕНИДЖМЪНТ НА МУЗИКАЛНИТЕ ИНДУСТРИИ”

03.06.2015Първа ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА с екипа на магистърската програма „МЕНИДЖМЪНТ НА МУЗИКАЛНИТЕ ИНДУСТРИИ”

Уважаеми колеги,

На 8 юни 2015 г. от 16:30 ч. в Многофункционална зала № 48 на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ ще се проведе първа ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА на чаша вино с екипа на магистърската програма „МЕНИДЖМЪНТ НА МУЗИКАЛНИТЕ ИНДУСТРИИ”.

Всички заинтересувани ще могат да се запознаят с идеите и съдържанието на магистратурата. Като цяло курсът със своите лекционни и практически модули дава познания в областта на музикалните стилове и жанрове (класика, поп, джаз, рок, фолклор, World Music и т. н.), открива възможности за овладяване на ръководни умения и установяване на сериозни професионални контакти. Целта е създаване на компетенции, свързани с планиране, финансиране, организация, анализ и оценка на музикални събития, институти и фестивали. Използва се мултимедия, отделя се време за дискусии и разискване на казуси.

 Магистратурата предлага:

  • Иновативен образователен модел с баланс между лекционната и приложната части на програмата;
  • Преподаватели от водещи  висши училища и практици в съответните области;
  • Скъсяване на дистанцията между студентската скамейка и работното място;
  • Широки познания за бизнес-моделите у нас и по света по жанрове, видове, социален и икономически статус; 
  • Практически познания и срещи, които Google не може да ви осигури.

В процеса на обучение всеки може да си отговори на въпроси като: Що е продуцент и как да защитя своите права? Каква е правната и финансова рамка на музикалния бизнес? Какво е трудов и граждански договор? Какви са данъците за музикантите? Къде и колко мога да спечеля със защита на проект? Как да изградя артистичната си кариера и да направя своя фирма? Що е PR и маркетинг и какви комуникационни умения трябва да имам? Какви са музикалните организации у нас и по света и как мога да се впиша в тях?

Магистратурата може да постави началото на солидна кариера в океана на българския и световния музикален бизнес в професии като: артистичен мениджър и музикален предприемач, издател, продуцент, консултант и администратор, промоутър и организатор на фестивали, концерти, конкурси и др., експерт в музикалния маркетинг, връзките с обществеността,  рекламата,  управлението на проекти и други.

Ръководител на програмата: ас. д-р Момчил Георгиев – momchil_georgiev@yahoo.com

Координатор на програмата: доц. д-р Мануела Бончева – boncheva_manuela@abv.bg

 

 

« Назад към всички събития