Обучения за работа с Електронната система за управление /ЕСУ/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров

20.10.2014Обучения за работа с Електронната система за управление /ЕСУ/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

 

Във връзка с изпълнението на Дейност 4 по проект BG051PO001-3.1.08-0034 „Изграждане и въвеждане в действие на Електронна система за управление /ЕСУ/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров”, стартират обучения за работа с електронната платформа. Обученията са отворени за всички студенти, преподаватели и административни служители в НМА. Заниманията са индивидуални, в рамките на предвидения график, без предварително записване.

Моля да изтеглите и попълните Анкетна карта за участие в дейностите по проекта и да я донесете в офиса на проекта.

Анкетна карта /попълва се от всички участници/

27.10.2014      09.00 – 15.00

28.10.2014      09.00 – 15.00

29.10.2014      09.00 – 15.00

30.10.2014      09.00 – 15.00

31.10.2014      09.00 – 15.00

03.11.2014      09.00 – 15.00

04.11.2014      09.00 – 15.00

05.11.2014      09.00 – 15.00

06.11.2014      09.00 – 15.00

07.11.2014      09.00 – 15.00

10.11.2014      09.00 – 15.00

11.11.2014      09.00 – 15.00

12.11.2014      09.00 – 15.00

13.11.2014      09.00 – 15.00

14.11.2014      09.00 – 15.00

17.11.2014      09.00 – 15.00

18.11.2014      09.00 – 15.00

19.11.2014      09.00 – 15.00

20.11.2014      09.00 – 15.00

21.11.2014      09.00 – 15.00

24.11.2014      09.00 – 15.00

25.11.2014      09.00 – 15.00

26.11.2014      09.00 – 15.00

27.11.2014      09.00 – 15.00

28.11.2014      09.00 – 15.00

01.12.2014      09.00 – 15.00

02.12.2014      09.00 – 15.00

03.12.2014      09.00 – 15.00

04.12.2014      09.00 – 15.00

05.12.2014      09.00 – 15.00

« Назад към всички събития