Работна среща с експертите по проект BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров”

06.11.2014Работна среща с експертите по проект BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров”

ИНФОРМАЦИОННА РАБОТНА СРЕЩА 

В изпълнениe на дейностите по проект BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров” екипът на проекта организира информационна работна среща с преподавателите, които участват като експерти в Дейност 6 - "Дистанционно обучение за студентите на НМА".

Срещата ще се проведе на 12 ноември (сряда) от 13.00 часа в зала № 55 на АЦЕДО.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от

Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

 

« Назад към всички събития