Академичен форум „Интегрална музикална теория 2014“

16.09.2014Академичен форум „Интегрална музикална теория 2014“

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Катедра „Теория на музиката“ при Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ Ви кани да участвате в Академичен форум „Интегрална музикална теория 2014. Той ще се проведе на 13-14 ноември 2014 г. в зала № 48 в сградата на НМА на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 94. 

Активни участници в този форум ще бъдат преподаватели от висшите училища и от средните музикални училища в страната, както и други експерти в областта на музикалната наука. Насърчават се авторите към търсене на интердисциплинарна насоченост в  докладите си. Краен срок за записване и заявяване на темата е 31 октомври 2014 г.

Указания за библиографско оформление на материалите, ще получат  по Е-mail  всички, които заявят участие във форума. Докладите трябва да бъдат придружени с резюме на български език, което оторизиран професионален преводач ще подготви за издаване на английски език. Критериите за изготвяне на резюмето, ще бъдат изпратени заедно с електронната справка за избрания начин на библиографско цитиране. Краен срок за предаване на докладите с цел публикуване  – 12 декември 2014 г.

 

Лице за контакт: г-жа Нина Здравкова

E-mail - ninazd@dir.bg

 

« Назад към всички събития