Информация за кандидат-студенти от българска народност

10.07.2014Информация за кандидат-студенти от българска народност

Приемните изпити за кандидат-студенти от българска народност, допуснати до специализирани изпити в НМА, съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС 103/1993 г., ще се проведат на 10 и 11 септември 2014 г.

Приемът за учебната 2014/2015 година е по специалностите:

- Поп и джаз пеене - след средно образование, за придобиване на ОКС "бакалавър";

- Музикознание - след средно образование, за придобиване на ОКС "магистър".

Изпитните програми са публикувани в кандидатстудентския справочник.

Кандидатстудентската такса за посочените специалности е 100 лева. Заплаща се в касата на НМА, преди провеждането на изпитите.

Изпитите ще се проведат в сградата на НМА, намираща се на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 94.

За повече информация прочетете ТУК.

« Назад към всички събития