Семинар ПСИХОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО – РАЗЛИКИ В НАЧИНА НА УЧЕНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВЪЗРАСТОВИ И СОЦИАЛНИ ГРУПИ

04.06.2014Семинар ПСИХОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО – РАЗЛИКИ В НАЧИНА НА УЧЕНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВЪЗРАСТОВИ И СОЦИАЛНИ ГРУПИ

Уважаеми преподаватели,

    Екипът на проекта BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров” има удоволствието да Ви покани да вземете участие в семинар на тема: ПСИХОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО – РАЗЛИКИ В НАЧИНА НА УЧЕНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВЪЗРАСТОВИ И СОЦИАЛНИ ГРУПИ, който ще се проведе на 10 юни /вторник/ от 10.00 до 15.30 часа в зала № 48, лектор: доц. д-р Галина Роглева.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: Тел. 4409752, 4409776, acedo_nma@mail.bg

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от

Европейския социален фонд на Европейския съюз

« Назад към всички събития