Семинар ДИЗАЙН И МЕТОДИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

21.05.2014Семинар ДИЗАЙН И МЕТОДИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми преподаватели,

           Екипът на проекта BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров” има удоволствието да Ви покани да вземете участие в семинар на тема: Дизайн и методи за създаване на материали за електронно и дистанционно обучение, който ще се проведе на 27 май /вторник/ от 10.00 до 15.30 часа в зала № 48, лектор: доц. д-р Елиза Стефанова.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: Тел. 4409752, 4409776, acedo_nma@mail.bg

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от

Европейския социален фонд на Европейския съюз

« Назад към всички събития