Докторантски четения 2014

12.05.2014Докторантски четения 2014

Уважаеми колеги,

На 14 и 15 май 2014 г. от 14:00 часа в Аудитория № 26 ще се проведат Докторантски четения 2014. Събитието е организирано от Катедра "История на музиката и етномузикология" при Теоретико-композиторски и диригентски факултет на Национална музикална академия.

« Назад към всички събития