Общо събрание на НМА

05.05.2011

На 13 май /петък/ 2011 година от 13:30 часа ще се проведе Общо събрание на Национална музикална академия,  при следния дневен ред:

1. Годишен отчет за дейността на НМА.

2. Приемане на актуализирания правилник на НМА и Правилника на Академията за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България.

                                                            3. Разни.

« Назад към всички събития