Встъпително обучение за "Изработване на учебни модули и материали за електронно и дистанционно обучение"

04.06.2013Встъпително обучение за

 

Уважаеми преподаватели,

Бихме искали да ви поканим на 11 и 12 юни 2013г. от 14.00 часа в зала № 55 в НМА на встъпителен курс на тема „Изработване на учебни модули и материали за електронно и дистанционно обучение” по проект BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров”.

 

Молим да заявите желанието си за участие в посоченото встъпително обучение.

 

      За заявяване на участие:

  •       E-mail: acedo_nma@mail.bg
  •       Административен център на проекта - стара сграда НМА, етаж 4,

                  № 53, всеки работен ден от 12.00 до 13.00 ч., тел.  44 09 776.

 

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/в НМА „Проф. Панчо Владигеров”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

С уважение:

Екипът на проекта

« Назад към всички събития