Стартира проект "Студентски практики"

23.05.2013Стартира проект

Стартират дейностите по Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.“,съфинансирана от Европейския социален фонд. След 00:00 часа на 23.05.2013 г. всеки студент може да стартира регистрацията си на сайта на проекта http://praktiki.mon.bg, която няма краен срок. Студентите, желаещи да участват в проекта, следва да се регистрират и в ст.№12, бул."Евлоги и Христо Георгиеви" 94. Указания за попълване

« Назад към всички събития