Пресконференция за стартирането на проект в НМА по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

13.05.2013Пресконференция за стартирането на проект в НМА по Оперативна програма

 На 21 май 2013 г. от 14.30 часа

 в зала № 48 на НМА ще се проведе 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 за стартирането на проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

                                     

                          

 

 

 

 

 Проект: ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕНА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ /ЕСУ/ В НМА „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

Договор № BG051PO001-4.3.04-0034

Проектът се осъществява по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Повече информация за предстоящата пресконференция можете да прочетете ТУК.

« Назад към всички събития