Научен семинар в памет на Димитър Ненов

29.03.2013Научен семинар в памет на Димитър Ненов

Катедра "История на музиката и етномузикология" при Теоретико-композиторски и диригентсдки факултет на Национална музикална академия, организира научен семинар в памет на Димитър Ненов по повод 60 години от смъртта му.

 

 

Програма:

02 април, 17:00 ч., Аудитория № 26 - Димитър Ненов в контекста на своето време. Лектор - доц. Лъчезар Каранлъков.

09 април, 17:00 ч., Аудитория № 26 - Метод за изследване на симетричноладовото музикално мислене на Димитър Неновл Лектор - гл. ас. д-р Николай Градев.

« Назад към всички събития