ЕВРОПЕЙСКИ СТИПЕНДИИ И СПЕЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ - ТРЕТА ФАЗА

16.12.2012ЕВРОПЕЙСКИ СТИПЕНДИИ И СПЕЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ - ТРЕТА ФАЗА

Уважаеми студенти,

информираме Ви, че кампанията за кандидатстване за зимния семестър на академичната 2012/2013 година стартира на 17 декември 2012 г. Заявления ще се подават до 27 януари 2013 г. Класирането ще бъде публикувано на 19 февруари 2013 г. Кандидатстването по проекта се извършва чрез специално разработена за целта система за онлайн подаване и обработка на формуляри.

График за провеждане на кампания за кандидатстване за зимен семестър на учебната 2012/2013 г. по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” можете да видите тук.

За повече информация http://eurostipendii.mon.bg/.

« Назад към всички събития