Клас по органова интерпретация към НМА

Класът започва през 1978 г., където веднага след построяване на Концертния инструмент в НМА (от фирмата Йемлих) започва изграждането на класа по орган под ръководството на проф. Нева Кръстева.  Сред тези първи ученици са Мариана Григорова, Сабин Леви, Янко Маринов, Светла Цветкова, Петър Шопов, Христо Бъжев, Камен Петев, Симона Генкова и много други. Студентите имат възможност (като втора специалност) да получат магистърска степен по орган и по литургични/музикалнотеоретични дисциплини в рамките на специалността «Стара музика и орган». В НМА има три органа, два механични, и един електронен (подарен от Камен Петев и Сабин Леви през 2014 г.) Концертния инструмент на Йемлих е бил записван от звукозаписното студио на залата.

Освен орган в НМА се предлагат основи на органовата импровизация, свирене и прозодия на химни, основи на органовата литургика, и музикална литература за орган (като музикалнотеоретичен предмет). В НМА се преподава също така и клавесин (с Доц. Маргарита Кръстева).

Преподаватели по орган:
 

Проф. д-р Нева Кръстева
Гл. ас. д-р Сабин Леви

 

Инструменти