КОНСУЛТАЦИИ по КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ към ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

ПРОФ. НИКО ИСАКОВ, ст.преп.Вивиана Груданска, преп. Светлана Спасова

понеделник и вторник, от 13.00 ч. до 15.00 ч. В СТАЯ № 8

ПРОФ. МИЛА ДЮЛГЕРОВА, ст. преп. Мира Искърова, преп. Лиляна Жекова

понеделник и сряда, от 14.00 ч. В СТАЯ № 10                 

 

ПРОФ. Д-Р СВИЛЕН РАЙЧЕВ, преп. Светлана Спасова

понеделник и сряда, от 14.00 ч. В СТАЯ № 25

 

ПРОФ. Д-Р МАРГАРИТА  БАСНАРОВА, ст.преп.Вивиана Груданска, ст.преп. Зиедите Рункуле

понеделник и четвъртък, от 14.00 ч. В СТАЯ № 23  

 

ПРОФ. Д-Р МАРИЯ БЕЛЧЕВА, ст.преп. Зиедите Рункуле

понеделник, вторник и петък, от 14.00 ч. В СТАЯ № 24

 

ДОЦ. Д-Р ВЕЛИЗАРА КАРАЯНКОВА, преп. Мария Русева

вторник от 14.00 ч. В СТАЯ № 26 и сряда, от 14.00 ч.. В СТАЯ № 24

 

ДОЦ. Д-Р ЕЛИЦА НЕШЕВСКА, доц. д-р Елена Каралийска, преп. Лилия Жекова

вторник от 14.00 ч. В СТАЯ № 10 и петък, от 14.00 ч. В СТАЯ № 11

              

ДОЦ. Д-Р НИКОЛАЙ МОЦОВ,ст.преп.Вивиана Груданска    

понеделник, вторник и четвъртък, от 12.00 ч. В СТАЯ № 11            

 

ХОН.ПРОФ. ИЛКА ПОПОВА, ст.преп.Вивиана Груданска

понеделник, вторник и четвъртък от 14.00 ч. В СТАЯ № 7