Проф. д.изк Димитър Христов

Проф. д.изк. Димитър Христов е роден на 02 октомври 1933 година. Завършва Национална музикална академия през 1956 г. Учи композиция при акад. Марин Големинов. През 1963 спечелва стипендия на ЮНЕСКО. През 1969 г. започва работа в Институт за изследване на изкуствата) при БАН, където е избран за старши научен сътрудник I степен (1983). От 1975 до 1979 е Генерален секретар на Международния съвет за музика към ЮНЕСКО. Защитава научна степен Доктор на изкуствознанието (1975). От 1976 е професор по полифония и увод в музикознанието в НМА, преподава още и в СУ „Св. Климент Охридски” и НБУ.

Изнасял е лекции в университети в Германия, Франция, Швейцария, Швеция, Холандия, САЩ и Канада. В периода 1989-2005 е бил главен редактор на списание „Българско музикознание”, издавано от БАН. През 1994 започва да публикува списание „Музика. Вчера. Днес”.

В музиката му се открояват свободните форми, в които играта със звука и ритмичните комплекси, както и свободата, дадена на изпълнителите, разкриват нови радикални оригинални форми на изразяване и преосмисляне на музикалните жанрове по посока на тяхното своеобразно театрализиране. Удостоен е с много престижни международни и национални награди за композиция.

 

 

 

Данните за биографията са от сайта www.ubc-bg.com