Проф. Димитър Сагаев (1915 - 2003)

Димитър Сагаев е роден на 27 февруари 1915 г. в Пловдив в семейството на културни дейци. Бащата, Константин Сагаев, е прогресивен български писател и театрален деец, основател на първата българска драматическа школа. Димитър Сагаев получава музикалното си образование в Държавната музикална академия (дн. Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров) в София. През 1930 г. завършва пиано при проф. Димитър Ненов и проф. Панка Пелишек и композиция при проф. Панчо Владигеров

След завършването на образованието си работи като военен капелмайстор и учител, а по-късно заема отговорни постове в Радио София, в Комитета за култура и др. Автор е на редица научноизследователски трудове, мемоарни и есеистични публикации, статии и др.

От 1948 започва своята преподавателска дейност в НМА. Дългогодишен професор по симфонична оркестрация и музикална теория, възпитал поколения композитори, диригенти и музиколози.

Димитър Сагаев е изтъкнат български съвременен композитор, създал голямо творчество във всички области на музикалното изкуство: симфонично, вокално-инструментално, музикално-сценично, камерна музика, филмова музика, театрална музика, песни — солови, хорови, детски пиеси за духов оркестър и др.

През май 2003 Димитър Сагаев е удостоен с наградата “Златен век”.