Такси за обучение за учебната 2020/2021 година ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ПО ЧЛ.95, АЛ. 8 ОТ ЗВО /в евро/

              Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

БАКАЛАВЪР - I курс

БАКАЛАВЪР - II, III и IV курс

2250 ЕВРО

2000 ЕВРО

4500 ЕВРО

4000 ЕВРО

МАГИСТЪР след средно образование - I курс

МАГИСТЪР след средно образование - II, III, IV и V курс

3400 ЕВРО

3300 ЕВРО

6800 ЕРО

6600 ЕВРО

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР - I курс

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР - II курс

3400 ЕВРО

3300 ЕВРО

6800 ЕВРО

6600 ЕВРО

СПЕЦИАЛИЗАНТИ:

1. За Оперно-симфонично дирижиране

2. За останалите специалности 

 

3500 ЕВРО

2000 ЕВРО

 

7000 ЕВРО

4000 ЕВРО

ДОКТОРАНТИ - първа година

ДОКТОРАНТИ - втора и трета година

3600 ЕВРО

3500 ЕВРО

7200 ЕВРО

7000 ЕВРО