Такси за обучение за учебната 2018/2019 година ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ПО ЧЛ.95, АЛ. 8 ОТ ЗВО /в евро/

              Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

БАКАЛАВЪР

2000 ЕВРО

4000 ЕВРО

МАГИСТЪР след средно образование

3300 ЕВРО

6600 ЕВРО

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

3300 ЕВРО

6600 ЕВРО

СПЕЦИАЛИЗАНТИ:

1. За Оперно-симфонично дирижиране

2. За останалите специалности 

 

3500 ЕВРО

2000 ЕВРО

 

7000 ЕВРО

4000 ЕВРО

ДОКТОРАНТИ

3500 ЕВРО

7000 ЕВРО