Алексис Вайсенберг (1929-2012)

Роден през 1929 година. Детството му преминава в София.

Започва да учи пиано с майка си.

Негов учител по музика става Панчо Владигеров. По време на Втората световна война живее в Близкия изток, по-късно заминава за САЩ. Там завършва Джулиард скул в Ню Йорк в класа на О. Самарова-Стоковска.

През 1947 година получава две първи награди в САЩ – на Филаделфийския оркестър и от Осмия конкурс „Лейвънтрит”, които му откриват пътя към световна концертна кариера.

Вайсенберг прекъсва активната си артистична дейност за близо десетилетие (1957 - 1966). През 1966 година прави повторен дебют с оркестър под диригентството на Херберт фон Караян и скоро се нарежда сред изтъкнатите съвременни пианисти.

Първата среща на Алексис Вайсенберг с българската публика е през 1972 година и преминава с триумфален успех. В периода 1974 - 1979 изявите в България на изтъкнатия пианист са ежегодни.

Появата на Вайсенберг в музикалния живот на страната ни съвпада с назряването на нови тенденции в националната ни клавирна култура. Неговото присъствие с многобройни концертни изяви има несъмнен принос в обогатяването на клавирното ни изкуство и е стимул за нови творчески търсения на българските пианисти.