Америка за България

 

 

 

 

 

 

 

 

През настоящата 2011 година, Фондация "Америка за България" отпусна грант на Национална музикална академия на стойност 250 000 лева за изпълнение на проект, който включва следните дейности:

 

  • Ремонт и оборудване на многофункционална зала № 48
  • Ремонт и оборудване на фонотеката
  • Нова многофункционална зала за студенти
  • Основен ремонт и оборудване на шест броя учебни зали