Със средствата дарени от Институт "Отворено общество" - София в НМА бяха извършени следните подобрения:

  • основен ремонт на учебни зали № 36, 37, и 38;
  • основен ремонт на коридорите и фоайето на втория етаж;
  • основен ремонт на стълбището от първи до четвърти етаж.