Комисия по изготвяне и контрол на спазване на графици за самоподготовка на учебните зали (КИКСГСУЗ)

Комисия по изготвяне и контрол на спазване на графици за самоподготовка в учебните зали (КИКСГСУЗ)

Дейността на комисията не е постоянна и работи в извънредни ситуации при заповед на Ректора на НМА.

Състав:

  • Николай Желязков (Председател)

 

Екип „Стара сграда“

  • Симон Павлов (ТКДФ, Главен отговорник екип);
  • Мария-Каролина Койнова (ТКДФ);
  • Станислава Ризова (ВФ);
  • Мадлен Цанков (ВФ).

 

 Екип „Нова сграда“

  • Калоян Русев (ИФ, Главен отговорник екип);
  • Георги Стойчев (ИФ);
  • Антонио Дачовски (ПДИ);
  • Михаил Маринов (ПДИ).